Wicca en Henk

Fotografie: Wicca Bijvelds en Henk Braam
Gedicht: Wicca Bijvelds
Model: Thomas de Vries

Kracht

Het lijden, sterven en de wederopstanding hebben wij als uitgangspunt
genomen om vanuit hier verder te abstraheren en het thema kracht vorm te geven. Kracht,
vechten voor je herstel, hebben we verbeeld van lijden
tot verstilling, transitie tot het dieptepunt. Na het dieptepunt komt de rust,
de kracht van waaruit je vecht voor je herstel.

Met dank aan:
Het Gilde met name Peter Kuipers,
Foto Verweij,
Foto Grijpink,
Stichting UNIT Academie,
de onbekende op straat,
RIBW De Fotostudio,
vrienden en familie.